Arhivă3 martie 2012

Poetul Virgil Leon

          Am intrat abia azi în posesia unui volum de versuri pe care mi l-a lǎsat Virgil Leon. Pe Virgil, vechi echinoxist, autor al plachetelor de versuri Unu (1996) şi 2 (1999), îl ştiu mai bine din 2002, când mi-am tipǎrit monografia Aron Pumnul, la Centrul de Studii Transilvane, el fiind redactorul şi corectorul cǎrţii. Atunci i-am descoperit prima lui însuşire rarǎ, aceea de profesionist...