Arhivă14 februarie 2012

Discuţie cu Petru Poantǎ

          Într-o scurtǎ discuţie din cafeneaua Arizona, Petru Poantǎ mi-a spus cǎ a citit materialele din Revista românǎ de istorie a presei, numǎrul recent, în România literarǎ şi Tribuna. Se referea, evident, la fragmentul din memoriile lui Mihai Beniuc şi la interviul cu Sorin Toma. O micǎ inexactitate. În România literarǎ (nr. 1 din 2012) am publicat alt fragment din memoriile lui Mihai...